Osoby fizyczne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dagmary Smyrek-Appel świadczy usługi osobom fizycznym, a w szczególności reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi. wojskowymi, prokuraturami, sądami administracyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentujemy klientów w charakterze:

   • pełnomocnika w postępowaniu cywilnym (prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo medyczne, prawo pracy),
   • obrońcy oskarżonego oraz skazanego (postępowanie karne),
   • pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego lub subsydiarnego (postępowanie karne),
   • pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym,
   • pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym.

Ponadto kancelaria świadczy usługi związane z doradztwem przedprocesowym, prowadzeniem negocjacji oraz sporządzaniem opinii prawnych.

Każdorazowo przyjęcie i prowadzenie sprawy poprzedzone jest rzetelną analizą stanu sprawy z udziałem klienta.

Podmioty gospodarcze

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną dla przedsiębiorców, dotyczącą wszelkich czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa – zarówno w ramach stałej współpracy, jak też w formie bieżącego doradztwa. Usługi takie mogą obejmować m.in. pomoc przy zakładaniu spółki prawa handlowego, zmiany w umowach spółek, postępowanie przed Sądem Rejestrowym, opiniowanie umów handlowych zawieranych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa oraz reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych.